Prawo karne i karne skarbowe

Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego. Adwokaci stanowiący zespół naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu obrony w sprawach karnych o różnym charakterze, zarówno w zakresie przestępstw typowo kryminalnych jak i przestępczości zorganizowanej. Reprezentujemy klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Nadto adwokaci nasi sporządzają pisma procesowe, a w szczególności:

  • prywatne, subsydiarne oraz wzajemne akty oskarżenia,
  • środki odwoławcze od wydanych w sprawach zarządzeń, postanowień i wyroków,
  • wnioski o uchylenie środka zapobiegawczego, np. w postaci zakazu zbliżania się lub tymczasowego aresztowania,
  • wnioski o zawieszenie wykonania kary,
  • wnioski o odroczenie wykonania kary,
  • wnioski o udzielenie zezwolenia na odbywane kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE),
  • wnioski o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
  • wnioski o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia,
  • wnioski o wydanie wyroku łącznego.

Dzisiejsze realia gospodarcze i skarbowe są niezwykle dynamiczne, dlatego przy prowadzeniu działalności gospodarczej lub zawieraniu umów handlowych łatwo popełnić błędy, które mogą wywołać określone konsekwencje. Nasi adwokaci podejmą wszelkie starania w celu przedstawienia materiału dowodowego świadczącego o niewinności lub wpływającego na złagodzenie kary dla naszych klientów.

Źle prowadzona sprawa karna z zakresu skarbowego lub gospodarczego może wiązać się z daleko idącymi skutkami także i finansowymi, dlatego pomoc adwokata z tej dziedziny prawa może okazać się kluczowa dla przebiegu postępowania.

Nasza kancelaria adwokacka oferuje doradztwo z:

 

ZADZWOŃ