Prawo cywilne

W ramach praktyki zawodowej adwokaci z Nowego Miasta Lubawskiego zajmują się doradztwem i reprezentacją klientów w sprawach cywilnych. Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z własnością rzeczy, sporami wynikłymi z umów, świadczeniami odszkodowawczymi, a także prawem spadkowym, czy rodzinnym, a nawet autorskim. W sprawach cywilnych często dochodzi do sporów pomiędzy osobami, które łączą więzy krwi lub wspólny interes, czy praca. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Naszym priorytetem jest ochrona interesów klienta od etapu konstruowania umów do etapu ich wykonywania tak, aby w pełni zabezpieczały one prawa klienta i dawały możliwość właściwego egzekwowania ich na drodze sądowej.

W ramach usług prawniczych i adwokackich pomagamy naszym Klientom zarówno w zakresie spraw związanych z nieruchomościami jak i umowami cywilnoprawnymi. Nasze wsparcie polega na doraźnym udzielaniu porad prawnych, opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, jak i reprezentowaniu przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach cywilnych. W toku postępowania sądowego nasze wsparcie prawne polega przede wszystkim na:

  • wstępnym przygotowaniu koncepcji prowadzenia sporu,
  • opracowywaniu wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania, w tym przede wszystkim: pozew (np. pozew o zapłatę), wniosek (np. wniosek o zniesienie współwłasności, wniosek o zwolnienie od kosztów, wniosek dowodowy), apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego,
  • bieżącej analizie toczącego się postępowania,
  • reprezentacji przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego typu postępowań: postępowanie zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze, zabezpieczające, egzekucyjne, jak również prowadzenie spraw przed organami i urzędami administracyjnymi,
  • aktywnym udziale w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem.

Powyższe czynności są zwykle związane z typowymi sprawami z zakresu prawa cywilnego o zapłatę, dochodzeniem świadczeń niepieniężnych, kupnem i sprzedażą rzeczy, w tym także nieruchomości oraz roszczeń z tym związanych, ochroną dóbr osobistych, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, roszczeniami z tytułu rękojmi i gwarancji, utratą lub zniszczeniem mienia.

ZADZWOŃ