Adwokat – kancelaria adwokacka Nowe Miasto Lubawskie oraz Iława

 

Prawo karne

Prawo karne jest jedną z podstawowych gałęzi systemu prawnego obowiązującego w naszym kraju, co powoduje, iż w skomplikowanych sytuacjach życiowych wsparcie adwokata z dużym doświadczeniem może okazać się koniecznością. Kradzieży, oszustwa, jazda pod wpływem alkoholu, rozboje to najczęściej popełniane przestępstwa w naszym kraju. Każdy klient, który trafi do naszej kancelarii może liczyć na fachową pomoc w tego typu sprawach, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również na etapie postępowania sądowego.

Kancelaria z Nowego Miasta Lubawskiego świadczy porady prawne. Również sporządza i składa zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia lub przygotowuje inne pisma procesowe.

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje sprawy, z którymi ludzie mają do czynienia na co dzień. Odgrywa pierwszoplanową rolę w systemie prawa prywatnego, a z przepisami kodeksu cywilnego spotykamy w codziennym życiu . Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest brak stosunku podporządkowania i możliwość autonomicznego kształtowania stosunków między podmiotami. Normy prawa cywilnego regulują niemalże wszystkie codzienne czynności. Prawo cywilne jest niezwykle obszerne. Podejmowane czynności i zawierane umowy wywołują określone skutki prawne. Nieznajomość poszczególnych przepisów, może skutkować błędnymi decyzjami, dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata, aby uniknąć odpowiedzialności i strat finansowych w przyszłości. W zakresie świadczonej pomocy prawnej adwokat nie tylko udziela porad prawnych, ale również pomaga chronić dobra osobiste, dochodzić świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Doświadczenie adwokata oraz wiedza stanowią podstawę skutecznych negocjacji. Do adwokata można zwrócić się przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych czy innych pism między innymi procesowych oraz w zakresie ich analizy pod kątem zgodności z prawem i interesem Klienta.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego określający zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby będącej ich podmiotem. Ujmując sprawę inaczej, prawo spadkowe określa zasady nabywania praw i obowiązków wynikających z dziedziczenia, a także zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Testament, spadek czy zachowek to podstawowe zagadnienia, które prędzej czy później dotykają każdego z nas.

Często zdarza się, iż spadkobiercy nie mają pełnej wiedzy co wchodzi w skład spadku po spadkodawcy lub też jakie długi wiążą się ze spadkiem. Nie wiedzą wówczas jak winni się zachować i prezentują bierną postawę. Właśnie w takich sytuacjach konieczna jest pomoc adwokata w uregulowaniu spraw po zmarłych. Kancelaria Adwokacka Tomasza Radziwilskiego pomoże Tobie przeprowadzić wszystkie czynności mające na celu objęcie praw do spadku po zmarłym lub zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe. Pomożemy Ci również uregulować własne sprawy majątkowe na wypadek śmierci, tak by wyłączyć lub ograniczyć ewentualne spory między spadkobiercami.

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są niezwykle trudne, albowiem obarczone są dużym ładunkiem emocjonalnym. Często też dotyczą dzieci, które zasługują na wyjątkowe traktowanie i pełne zabezpieczenie ich interesów. Pomoc adwokata rodzinnego w takich sprawach wiąże się zawsze z większym poczuciem komfortu i bezpieczeństwa. Co więcej, właściwe pokierowanie przez odpowiedniego pełnomocnika daje możliwość uniknięcia wielu błędów, które mogą w przyszłości negatywnie wpływać na losy postępowania. Rola adwokata skupia się na rzetelnym zapoznaniu się z każdą sprawą indywidualnie poprzez przedstawienie optymalnych rozwiązań, sporządzenie odpowiednich pism procesowych. Adwokat z Nowego Miasta Lubawskiego zajmuje się prowadzeniem rozwodów i innych spraw dotyczących małżeństw jak również spraw dotyczących alimentów czy spraw dotyczących władzy rodzicielskiej.

Prawo gospodarcze

Jednym z obszarów, w jakim działa adwokat Tomasz Radziwilski i Wojciech Kozielski to prawo gospodarcze. Jest to gałąź regulująca całokształt prowadzenia działalności gospodarczej, która wymaga znajomości przepisów prawa, a także śledzenia ich zmian oraz nowelizacji. Wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach prawa gospodarczego to jedna z wielu propozycji kancelarii.

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Zakres świadczonych usług obejmuje w szczególności tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego, rejestrację działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności, łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego w tym przygotowanie oraz implementacja dokumentów w odpowiednich rejestrach, doradztwo związane ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowanie umów oraz obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Kancelaria uczestniczy również w procesach upadłościowych konsumentów oraz osób prawnych.
Merytoryczne wsparcie adwokata może przydać się także podczas negocjacji z klientami, omawianiu kwestii biznesowych lub podejmowanie kroków prawnych przed nieuczciwa konkurencją.

Odszkodowania i windykacja należności

W ramach naszej działalności oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od odpowiedzialnych podmiotów dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także w innego typu zdarzeniach losowych. Uzyskanie satysfakcjonującego odszkodowania wiąże się często ze wstąpieniem na drogę sądową z ubezpieczycielem. Niestety pozyskanie środków od swojego ubezpieczyciela nie zawsze jest tak łatwe, jak by się mogło wydawać. Czasami sprawa okazuje się być dużo bardziej skomplikowana. W takich sytuacjach przydatne może się okazać wsparcie prawne. Adwokat pomoże złożyć odpowiedni wniosek do organów ścigania oraz reprezentować klienta na rozprawie. Uzyskując pozytywny wyrok adwokat pomoże Ci wyegzekwować należne odszkodowania lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Kancelaria ma ogromne doświadczenie w tego typu sprawach sądowych, a prowadzone statystyki wskazują na wysoką skuteczność całego zespołu kancelarii.

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności), posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, prowadzeniu mediacji jak również bierze czynny udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Zespół kancelarii zapewnia skuteczną i profesjonalną pomoc prawną w celu zapewnienia terminowej spłaty należności bez uszczerbku dla wypracowanych z dłużnikiem relacji biznesowych. Oferta dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.

Adwokat
Tomasz Radziwilski

Adwokat Tomasz Radziwilski jest absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie w 2007 roku ukończył studia prawnicze, a w 2008 roku studia administracyjne. W 2007 roku podjął doktoranckie studia prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego, gdzie wykładał studentom prowadząc zajęcia z prawa cywilnego. Od 2007 roku asystent sędziego i aplikant sądowy. Posiada Toles Foundation Certificate oraz Cambridge Certificate in Advanced English. Jest również uczestnikiem programu Erasmus na Uniwersytecie w Miszkolcu oraz stypendysta za bardzo dobre wyniki w nauce. W przeszłości współpracował z wieloma kancelariami prawnymi, w tym w Olsztynie, Gdańsku oraz Toruniu.

Od 2012 roku prowadzi kancelarię adwokacką z siedzibą w Iławie. Wraz z rozwojem Kancelarii powstała filia w Nowym Mieście Lubawskim, która z sukcesami prowadzi sprawy klientów z zakresu prawa karnego, cywilnego, spadkowego, rodzinnego oraz gospodarczego.

Adwokat
Wojciech Kozielski


Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po ukończeniu studiów zdał egzamin na aplikację adwokacką, a w latach 2008-2012 odbył aplikację przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie pod patronatem swojego ojca adw. Andrzeja Kozielskiego. Po ukończeniu aplikacji zdał egzamin zawodowy uzyskując tytuł adwokata. Od 2013 r. prowadzi z powodzeniem wspólnie z ojcem praktykę adwokacką w Iławie.

Mecenas Wojciech Kozielski specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego oraz cywilnego. Od wielu lat obsługuje przedsiębiorców głownie z branży drzewnej i budowlanej.

Głównym atutem mec. Wojciecha Kozielskiego jest jego doświadczenie, zaangażowanie i dyspozycyjność.

ZADZWOŃ