Prawo gospodarcze i prawo spółek – wsparcie dla przedsiębiorców

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców to jedna z propozycji w naszej ofercie kancelarii prawnej. Profesjonalne doradztwo w zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z aktualnymi przepisami. Pomoc prawna przydaje się nie tylko podczas tworzenia czy analizowania dokumentacji firmowej, ale również podczas spotkań z klientami, przy negocjowaniu umów bądź omawianiu różnych tematów biznesowych lub zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podczas prowadzenia firmy właściwie na każdym kroku można zetknąć się z różnego rodzaju prawnymi trudnościami czy komplikacjami. Przeciętnej osobie, nawet przedsiębiorcy, treści kodeksów często wydają się dość niejasne i trudne do zinterpretowania, natomiast kwestie prawne niejednokrotnie mogą stanąć na drodze do efektywnego i zgodnego z założonymi celami prowadzenia działalności. I właśnie w takich sytuacjach pomocne będzie profesjonalne wsparcie adwokata z Nowego Miasta Lubawskiego.

W zakresie prawa spółek i prawa gospodarczego, nasza oferta zawiera m.in.:

 • opiniowania i sporządzania projektów umów oraz statutów, projektów zgromadzeń wspólników,
 • przygotowywania rzetelnych opinii prawnych,
 • udziału w negocjacjach,
 • udzielania porad prawnych,
 • reprezentowania przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji w sprawach rejestrowych oraz gospodarczych,
 • prowadzenia spraw przedsiębiorców przed organami administracji publicznej, w tym Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i innymi podobnymi instytucjami.
 • rejestracja działalności gospodarczej i tworzenie oraz likwidacja spółek prawa handlowego,
 • przekształcanie i łączenie spółek prawa handlowego,
 • przygotowanie oraz implementacja dokumentów w odpowiednich rejestrach,
 • doradztwo związane ze zmianami struktury właścicielskiej spółek,
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • prowadzenie postępowań z zakresu dotyczącego prawa upadłościowego w szczególności dotyczących konsumentów i spółek prawa handlowego.

Nasza kancelaria prawna oferuje profesjonalną obsługę prawną na zasadach stałej współpracy oraz pomocy doraźnej. Elastyczna forma współpracy z klientem polega na dostosowaniu jego indywidualnych potrzeb biznesowych oraz przyjętego modelu zarządzania do realiów rynkowych z zastosowaniem optymalnych rozwiązań prawnych i teleinformatycznych. Z naszej oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dopiero zakładają własną działalność gospodarczą, oraz tacy którzy prowadzą już firmę o różnym statusie prawnym i przymierzają się do jej zmian strukturalnych bądź organizacyjnych.

ZADZWOŃ