Odszkodowania i windykacja należności – prawnik Iława

Kancelaria Adwokacka Tomasza Radziwilskiego świadczy szeroki wachlarz usług prawnych związanych z odszkodowaniami. Klienci zgłaszający się do nowomiejskiej kancelarii mogą liczyć na kompleksową obsługę adwokata począwszy od zwykłej porady porady prawnej, aż po uzyskanie orzeczenia sądowego nakazującego zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Obecnie sprawy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienia są najbardziej popularną drogą uzyskania środków związanych z krzywdą lub stratą majątkową. Wynika to przede wszystkim z faktu wyspecjalizowania się ubezpieczycieli w formułowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz wprowadzaniu licznych wyłączeń do umów, które mogą udaremnić wypłatę należnego odszkodowania. W wielu przypadkach konflikt dotyczy nie tylko pojedynczego agenta, ale całych firm zajmujących się tą dziedziną dlatego tak ważne jest aby w toku postępowania klient był reprezentowany przez doświadczonego prawnika.

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy też usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego , posiadając w tym zakresie wieloletnie doświadczenie zarówno na etapie negocjacji przedsądowych, prowadzeniu mediacji jak również bierze czynny udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Zakres świadczonych usług

Adwokat Tomasz Radziwilski oraz Wojciech Kozielski to specjaliści od odszkodowań, posiadający długoletnie doświadczenie w omawianym zakresie prawnym. Umożliwia ono reprezentowanie klientów przed wszelkimi organami sądowymi jak i poza sądowymi. Spektrum świadczonych usług obejmuje doradztwo prawne, reprezentowanie oraz udział w procesie o odzyskanie odszkodowania jak również negocjacje z ubezpieczycielami. Ponadto w zakresie świadczonych usług znajduje się reprezentowanie podczas negocjacji i procesów przeciwko szpitalom i lekarzom, osobom fizycznym i przedsiębiorstwom, z winy których poszkodowany odniósł szkodę majątkową lub niemajątkową. Celem adwokatów z Nowego Miasta Lubawskiego jest skuteczne wyegzekwowanie odszkodowania lub zadośćuczynienia na najkorzystniejszych warunkach oraz dokonywanie wszelkich czynności w sposób niewpływający na stan psychiczny oraz życie poszkodowanego.

Pomoc adwokata w zakresie dochodzenia odszkodowań obejmuje w szczególności:

  • roszczenia z tytułu szkód osobowych, jak i majątkowych oraz szkód wyrządzonych w efekcie błędów medycznych,
  • egzekucję zasądzonych świadczeń od ubezpieczycieli lub innych podmiotów.

W zakresie windykacji należności adwokaci podejmują czynności związane z następującymi obszarami prawnymi tj.

  • sporządzają wezwanie do zapłaty,
  • podejmują negocjacje z dłużnikami,
  • zawierają ugody sądowe oraz pozasądowe,
  • podejmują czynności związane z zabezpieczaniem wierzytelności,
  • uczestniczą w sądowej windykacji należności przez uzyskiwanie wyroków lub nakazów zapłaty,
  • egzekwują należności zagraniczne.

Dzięki doświadczeniu w pracy z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi wiemy jak istotne jest zachowanie płynności finansowej i sprawne prowadzenie windykacji należności.

ZADZWOŃ