Notarialne poświadczenie dziedziczenia a sądowe stwierdzenie nabycia spadku

Pracujący w kancelarii adwokackiej w Nowym Mieście Lubawskim prawnicy specjalizują się w różnych zagadnieniach, m.in. w prawie spadkowym. Świadczymy usługi prawne na rzecz spadkodawców i spadkobierców. Jako adwokaci przejmujemy na siebie odpowiedzialność za doradzanie klientom w sprawach dotyczących np. sporządzenia testamentu, stwierdzenia nabycia dziedzictwa, jego odrzucenia albo podziału pomiędzy wszystkie uprawnione osoby. Podejmujemy się także opracowywania wszelkich niezbędnych pism procesowych, a także reprezentowania interesów stron korzystających z naszego wsparcia w toczącym się postępowaniu sądowym.

Oddelegowany do prowadzenia danej sprawy prawnik z kancelarii adwokackiej w NML rozpatruje wszystkie towarzyszące jej okoliczności. To pozwala mu na zaproponowanie różnych możliwych rozwiązań danego problemu. Jako adwokaci bierzemy na siebie odpowiedzialność za przygotowanie określonej strategii postępowania w konkretnym przypadku. Pozostajemy do dyspozycji klientów w dni robocze w ustalonych godzinach pracy. W razie konieczności umożliwiamy opcję spotkania się w innym terminie.

Sądowe nabycie spadku – podstawowe informacje

Zasadniczo do nabycia praw przez osoby upoważnione do przejęcia dziedzictwa po zmarłym nie jest wymagane przeprowadzanie żadnych dodatkowych czynności. W praktyce jednak dokument poświadczający tego typu uprawnienia jest potrzebny np. do udowodnienia przez daną osobę przysługującego jej statusu spadkobiercy przed rozmaitymi organami administracyjnym. Zajmujący się daną sprawą adwokat z kancelarii adwokackiej w Nowym Mieście Lubawskim zajmuje się opracowaniem stosownego wniosku. Przejmuje też na siebie obowiązek załatwienia wszystkich formalności związanych ze złożeniem wspomnianego pisma. Prawnik może przy tym odgrywać rolę pełnomocnika zarówno spadkobierców, jak i innych podmiotów dysponujących interesem majątkowym w konkretnej sprawie (dotyczy to m.in. wierzycieli zmarłego). Co istotne, do zainicjowania postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku niezbędne jest zaprezentowanie aktu zgonu spadkodawcy. Do kompetencji sądu zalicza się natomiast ustalenie kręgu osób uprawnionych do przejęcia mienia oraz sprawdzenie, czy w danym przypadku został sporządzony testament. Jeśli taki dokument istnieje, trzeba dodatkowo zbadać jego ważność.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Prowadzona przez prawników kancelaria adwokacka w Nowym Mieście Lubawskim oferuje pomoc w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Rozwiązanie to stanowi alternatywę dla postępowania sądowego, w którego trakcie interesy klientów reprezentuje adwokat.

Zwykle ze wspomnianej możliwości korzystają spadkobiercy, którzy zgadzają się z treścią zawartych w testamencie zapisów. Obowiązek sporządzenia stosownego protokołu oraz jego zarejestrowania spoczywa na notariuszu. Jeśli dane pismo opracowywane jest przed upływem pół roku od otwarcia spadku, w takiej sytuacji osoby przejmujące majątek po zmarłym zobowiązane są do złożenia pisemnego stwierdzenia o nabyciu bądź odrzuceniu dziedzictwa. Przygotowaniem tego dokumentu mogą zająć się prawnicy.

6 paź, 2022

ZADZWOŃ